Over Cultuurfonds Ede

Stichting Cultuurfonds Ede versterkt de Edese kunst- en cultuursector door samenwerking binnen de sector te stimuleren en de sector te verbinden met het Edese bedrijfsleven; op die manier maken we gezamenlijk het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker. 
Cultuurfonds Ede doet dit door als koepelorganisatie bestaande en nieuwe culturele activiteiten te coördineren, culturele organisatoren, kunstenaars en artiesten te ondersteunen, samenwerkingen te stimuleren en verbindingen te leggen binnen en buiten de kunst- en cultuursector.